Trainers

Trainers van Poorter & Partners zijn op drie niveaus bezig:

  • op het persoonlijke vlak, persoonlijke kwaliteiten van deelnemers tot ontplooiing brengen (micro niveau)
  • op afdelings- of dienstenniveau, sterke/zwakte analyse, functie van de afdeling / teams, integratie met andere delen uit de organisatie, primair proces c.q. ondersteunende processen (meso niveau) teambuilding
  • op organisatieniveau: wat is de missie, de visie, het beleid, wat wil de organisatie zijn (macro niveau).

Een opleider dient de koppeling aan te brengen tussen deze drie niveaus. Een trainer / opleider van Poorter & Partners dient zich als instrument te laten gebruiken voor organisatie-ontwikkeling. Hij of zij bewaakt het onafhankelijke, zelfverantwoordelijke gedrag van zijn opdrachtgever of deelnemer.

Wij zijn bij het opleiden gefixeerd op vitalisatie en persoonlijke aanpak: In een vroeg stadium bieden wij de klant aan om interne trainers uit de organisatie van de klant warm te laten lopen (= opleiden) om de fakkel van Poorter & Partners over te nemen. Tevens worden managers opgeleid als coach om te zorgen dat deze vlam brandende blijft.