Werkwijze

Procedure Training / Evenement

 • Er vindt allereerst telefonisch of persoonlijk een intakegesprek plaats.
 • Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt, indien gewenst, een offerte opgesteld, afgestemd op de onwikkelingen en wensen binnen uw organisatie.
 • Deze offerte kan door uw worden bezien en eventueel bijgesteld. Daarna worden afspraken gemaakt met betrekking tot data, locatie, omvang en trainers.
 • Voor eventueel onderzoek binnen de organisatie zal een quickscan, behoeftepeiling en/of interview gehouden worden.
 • Bij een training voor een groep mensen ontvangen de deelnemers een uitnodiging voor de training met daarbij een thuisopdracht en een verzoek hun leerwensen op te sturen.
 • Vervolgens vindt de training plaats
 • Toetsing van persoonlijke actieplannen / toetsen bij de klant van de klant
 • Na de training c.q. het traject vindt altijd een evaluatie plaats.

Procedure Personal Coaching / Training-on-the-job

 • Er vindt allereerst telefonisch of persoonlijk een intakegesprek plaats.
 • Indien gewenst vindt na de eerste kennismaking met de coachee een tweede gesprek plaats tussen coachee, coach en de leidinggevende van de coachee
 • Na het intakegesprek zal een leercontract worden opgesteld, waarin de leerwensen en doelstellingen voor het traject worden weergegeven.
 • Na goedkeuring van het leercontract door zowel coachee als leidinggevende, zal het traject van start gaan. De coachingssessies vinden bij voorkeur bij Poorter & Partnersop locatie plaats, zodat de coachee tijdens de sessies niet wordt gestoord.
 • Eventueel vindt na het coachingstraject een evaluatie met coachee, coach en leidinggevende plaats.