Coaching

  • Wilt u uw sterke kanten verder ontwikkelen en wilt u leren omgaan met uw zwakke punten?
  • Of wilt u een van uw medewerkers de mogelijkheden geven om dat te doen?

Praat eens met ons over een persoonlijk coachingstraject. In een vrijblijvend intakegesprek inventariseert een van onze coaches de behoeften / wensen van de coachee, eventueel in overleg met de direct leidinggevende.

Tijdens het coachingstraject wordt intensief gewerkt aan het bereiken van de in het leercontract gestelde leerdoelen, waarna een uitgebreide evaluatie volgt over het resultaat.