Intervisie

Onder intervisie verstaan wij een autonoom, ervaringsgericht leerproces. Intervisie gaat uit van het principe dat je als vakgenoten veel van elkaar kan leren. Om die reden een essentieel instrument voor professionalisering.

Poorter & Partners biedt voor intervisie acht beproefde methodieken om op gestructureerde wijze - in groepen van 6-9 personen - te komen tot:

  • Reflectie op complexe problemen aan de hand van cases
  • Onderlinge consultatie en advies ten aanzien van werkproblemen
  • Interactie binnen een leergroep, bestaande uit gelijken
  • Bekwamen in je vak als professional

Poorter & Partners biedt een cyclus van vijf workshops aan, waar de spelregels, methodiek en grondhouding die noodzakelijk zijn bij het invoeren van intervisie, spelenderwijs geleerd worden.

  • De duur van één workshop is 4 uur (= 1 dagdeel )
  • De prijs van één dagdeel is € 700,00
  • Cyclus 5 workshops is 5 dagdelen à  €700,00 = € 3.500,00