Organisatieverandering

Uw organisatie is voortdurend in verandering en in beweging. Hoe zorgt u er voor dat uw medewerkers hier in mee gaan? Hoe krijgt u uw managementteam zover dat zij daar richting aan geven? Hoe creëert u een cultuur, waarbinnen medewerkers hun persoonlijke belangen koppelen aan organisatiebelangen? Dat zij hun persoonlijke ontwikkeling in relatie brengen met organisatieontwikkeling?

Om u bij dit proces te ondersteunen bieden de adviseurs van Poorter & Partners zich aan als consultant / procesbegeleider op het gebied van verandermanagement. Wij begeleiden u met behulp van diverse instrumenten, zoals:

  • Concept 'De cliënt centraal stellen' - cliëntgericht handelen
  • Quickscan van uw organisatie
  • Werkconferenties op het gebied van missie, strategie en beleid
  • Strategische heroriëntatie
  • Doorlichten van samenwerkingsverbanden en stijl van management
  • Tools met betrekking tot het omgaan met weerstand
  • Teamcoaching (SWOT-analyse, nulmeting zelfsturing)
  • Individuele coaching (gericht op het ontwikkelen van competenties)